Publiciteit

Publiciteit

Gebruikersovereenkomst

Taal correct veranderd
Even voorstellen
Oma Technologies, S.L. (hierna, Omatech), gedomicilieerd te Carrer Pi i Maragall 7, Bajos 2ª, 08024 Barcelona, en BTW-nr B-62567318, verstrekt online diensten onder de merknaam ipsojobs.com via de website met URL http://www.ipsojobs.com (“de website”) overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
EEN
Het gebruik van de website, met de daarin aangeboden diensten, zal in principe kosteloos zijn. Niettegenstaande, kan deze omstandigheid overeenkomstig clausule negen van de algemene voorwaarden of ten gevolge van de algemene gebruiksvoorwaarden veranderen, bijvoorbeeld bij het aanbieden van specifieke extra diensten.
TWEE
Door de website te gebruiken, toont de gebruiker aan dat hij of zij geheel met deze voorwaarden akkoord gaat.
DRIE
De gebruiker gaat akkoord om de website en de diensten aangeboden door Omatech niet te gebruiken voor onwettige, immorele of asociale activiteiten, en om de site en diensten te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. De gebruiker gaat er ook mee akkoord om de site en diensten niet te gebruiken voor reklame of commerciele activiteiten, en verbindt zich er toe om geen berichten te versturen onder een valse naam of de bron van berichten te verbergen op wat voor manier dan ook.
VIER
Omatech is enkel en alleen een communicatieplatform tussen de deelnemende partijen, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor webinhoud die, gezien de gebruiksvoorwaarden, is gepost door derden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en mogelijke wettelijke bepalingen omtrend de door hem geplaatste inhoud.In het bijzonder is het verboden om de diensten te gebruiken om adverterend of kritiek materiaal met betrekking tot de dienstverleners te verzenden.
VIJF
De gebruiker gaat akkoord om om het even welke beperkingen op gebruik van de website en zijn diensten te eerbiedigen die door Omatech op elk ogenblik kunnen worden opgelegd.
ZES
Omatech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die in mededelingen voorkomen, met inbegrip van schrapping, onvolledige overdracht of vertragingen bij het verzenden, en het waarborgt niet dat het overdrachtnetwerk op elk moment operationeel zal zijn. Noch zal Omatech aansprakelijk zijn als een derde, de veiligheidsmaatregelen die door Omatech worden getroffen omzeilt, tot informatie toegang heeft of berichten gebruikt die via de website worden verzonden, met de bedoeling computervirussen over te brengen. Omatech heeft alle juridisch uitvoerbare veiligheidsmaatregelen voor bescherming van persoonsgegevens die door gebruikers worden gegeven geïnstalleerd. Niettemin, kan Omatech niet waarborgen dat zijn veiligheidssystemen onaantastbaar zijn, noch kan het waarborgen dat om het even welke persoonsgegevens die over het netwerk worden verzonden volledig veilig en privé zullen zijn. Omatech kan de wettelijkheid, betrouwbaarheid en het nut van de door gebruikers gepostte inhoud op de website niet garanderen noch kan het waarheidsgetrouwheid of de nauwkeurigheid van dergelijke inhoud verzekeren. Omatech controleert niet de manier waarop de gebruikers van de website gebruik maken en het kan niet waarborgen dat zij dit overeenkomstig deze algemene voorwaarden zullen doen. Omatech verifiëert of waarborgt niet dat de diensten die door derden op de website worden verleend van virussen vrij zijn die het de computermateriaal van een gebruiker (software en hardware) of elektronische documenten en dossiers kunnen beïnvloeden die op hun computersysteem worden opgeslagen. Mogelijke links worden door de website aan de gebruiker aangeboden alleen om het voor hen gemakkelijker te maken om naar online beschikbare informatie te zoeken. Omatech biedt of brengt de producten en de diensten beschikbaar op verbonden websites niet op de markt, noch is het verantwoordelijkheid voor dergelijke diensten en producten.
ZEVEN
Omatech kan de dienst onderbreken en onmiddellijk een overeenkomst met een gebruiker beeindigen op het ontdekken van om het even welk gebruik van de website of de diensten die tegenovergesteld zijn aan de algemene voorwaarden.
ACHT
Omatech behoudt zich het recht voor om om het even welk van de diensten die worden aangeboden op de website zonder voorafgaand bericht te stoppen. Het behoudt zich eveneens het recht voor de lay-out en de voorwaarden van de website, naast de verwante diensten en voorwaarden voor het gebruik daarvan, op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht unilateraal te veranderen.
NEGEN
Omatech kan, op om het even welk moment, deze algemene voorwaarden uitbreiden en/of voorwaarden voor gebruik van website en/of de daarmee verband houdende diensten wijzigen, met inbegrip van het ophouden om de diensten kosteloos aan te bieden. Dergelijke amendementen zullen alleen toepasselijk zijn wanneer zij van kracht worden.
TIEN
Op deze overeenkomst geldt de Spaanse wetgeving en om om het even welke processen op te lossen die zich in relatie hiertoe kunnen voordoen, worden voorgelegd aan het Hof van Barcelona met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere jurisdictie.